Chuyên đề: Góc sáng tạo – Viết về vật nuôi (lớp 2) và hoạt động trải nghiệm Steam – Núi lửa phun trào (lớp 5)

Chuyên đề: Góc sáng tạo – Viết về vật nuôi (lớp 2) và hoạt động trải nghiệm Steam – Núi lửa phun trào (lớp 5)

Lượt xem:

Ngày 25/2/2023, nhà trường đã tổ chức thành công 2 chuyên đề: Góc sáng tạo – Viết về vật nuôi (lớp 2) và hoạt động trải nghiệm Steam – Núi lửa phun trào (lớp 5). CBQL, giáo viên toàn trường tham dự với nhiều ý kiến chia sẻ thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông hiện... ...
Chuyên đề: Góc sáng tạo – Viết về vật nuôi (lớp 2) và hoạt động trải nghiệm Steam – Núi lửa phun trào (lớp 5)

Chuyên đề: Góc sáng tạo – Viết về vật nuôi (lớp 2) và hoạt động trải nghiệm Steam – Núi lửa phun trào (lớp 5)

Lượt xem:

Ngày 25/2/2023, nhà trường đã tổ chức thành công 2 chuyên đề: Góc sáng tạo – Viết về vật nuôi (lớp 2) và hoạt động trải nghiệm Steam – Núi lửa phun trào (lớp 5). CBQL, giáo viên toàn trường tham dự với nhiều ý kiến chia sẻ thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông hiện... ...
Phong trào ” Kế hoạch nhỏ”

Phong trào ” Kế hoạch nhỏ”

Lượt xem:

Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” của Đội TNTP phát động. Các em học sinh Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã nuôi và tiến hành khui heo đất để chuẩn bị xây dựng công trình Măng non và tặng quà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn. ...