Thông báo về điều chỉnh thời gian tổ chức bốc thăm

Thông báo về điều chỉnh thời gian tổ chức bốc thăm

Lượt xem:

       Thực hiện theo Công văn số 900/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 31/05/2021 V/v điều chỉnh thời gian tuyển sinh và một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2021-2022 Nay nhà Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum xin thông báo: 1. Thời gian thu nhận hồ sơ: Vẫn thực hiện theo kế hoạch nhà trường đã ban hành (từ ngày 25/05/2021 đến hết... ...