Chuyên đề dạy học tích hợp khối lớp 4

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum tổ chức chuyên đề dạy học tích hợp liên môn Tiếng Việt + Âm nhạc + Mĩ thuật + HĐ NGLL. Với chủ đề ” NGÀY TẾT QUÊ EM”.