Chuyên đề: Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và Học thông qua chơi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 8/10/2022 chuyên môn nhà trường đã tổ chức 2 chuyên đề: Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và Học thông qua chơi, với 2 tiết dạy minh họa của khối lớp 3. Tập thể giáo viên đã có nhiều chia sẻ bổ ích góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.