Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023- 2024.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023- 2024 của Trường Tiểu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum. Tất cả đã sẵn sàng chào đón các em học sinh thân yêu.