Dạy thử nghiệm chương trình Giáo dục địa phương lớp 2.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 26/4/2021 vừa qua nhà trường đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo dạy thử nghiệm chương trình Giáo dục địa phương lớp 2, do cô giáo Phạm Thị Thu Ngọc phụ trách đứng lớp.