Hội thi tài năng Tiếng Anh cấp trường lần thứ chín.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 16/12/2022 Trường TH-THSP Ngụy Như Kon Tum đã tổ chức Hội thi tài năng Tiếng Anh cấp trường lần thứ chín và đã thành công tốt đẹp. Chúc mừng tất cả các em đã chiến thắng chính mình