THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐỘI

Hội thi Nghi thức đội và chỉ huy Đội giỏi lần thứ I - Năm học 2018-2019

         Hội thi Nghi thức Đội và chỉ huy Đội giỏi lần I năm 2019 của Liên đội trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum diễn ra vào ngày 11 tháng 1 năm 2019, có khoảng 455 đội viên tham gia. Đây là dịp để Liên đội đánh giá thực chất sự điều hành và kết quả thực hiện trong hoạt động Nghi thức Đội. Đồng thời tạo môi trường và điều kiện để các chi đội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó tìm kiếm những chỉ huy điều hành tốt tham gia Hội thi cấp Thành phố.

 

 

 

SmartNews.com