Lễ kết nạp đội viên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhân kỷ niệm 91 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Đăk Tô- Tân Cảnh. Liên đội trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum tổ chức Lễ kết nạp đội viên cho 259 nhi đồng khối lớp 3 vào Đội TNTP Hồ Chí Minh.