LỊCH THI ĐẤU CÁC MÔN TẠI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX, NĂM 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quý Thầy, Cô và các em học sinh xem chi tiết lịch thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX, năm 2024 theo đường link:

https://kontum.edu.vn/lich-thi-dau-cac-mon-tai-hoi-khoe-phu-dong-tinh-kon-tum-lan-thu-ix-nam-2024.html?fbclid=IwAR3ITxVJwAqlMfLRdsHLPiFSOTmho4EdrJlKuQpDav0l5EOTGoNBEBdwPOc