Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 2565/SGDĐT-VP 01/12/2023 Công văn, V/v triển khai thực hiện Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh
Số: 2383/SGDĐT-VP 13/11/2023 Công văn, V/v triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023
Số: 2209/SGDĐT-VP 26/10/2023 Công văn, V/v đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người
Số: 1799 /SGDĐT-VP 09/09/2023 Công văn, V/v hưởng ứng tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023
Số: 1316/SGDĐT-VP 10/07/2023 Công văn, V/v tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Dân số thế giới năm 2023
Số: 899/SGDĐT-VP 16/05/2023 Công văn, V/v sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Minh tại các đơn vị và trong các sự kiện văn hóa, chính trị
Số: 1344 /UBND-KGVX 11/05/2023 Công văn, V/v sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị và trong các sự kiện văn hóa, chính trị
Số: 712/SGDĐT-VP 19/04/2023 Công văn, V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Số: 1687/BGDĐT-GDTC 18/04/2023 Công văn, V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Số: 666/SGDĐT-VP 14/04/2023 Công văn, V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
2484/SGDĐT-VP 02/12/2022 Công văn, V/v tổ chức tuyên truyền Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XII - 2022
2270/SGDDT-TTr 03/11/2022 Công văn, V/v truyền thông hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022
Trang 1 / 212»