Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 2303-CV/BTGTU 25/03/2024 Công văn, V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ chính trị và kế hoạch, Chương trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Số 2203-CV/BTGTU 25/01/2024 Công văn, V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Bộ chính trị và chỉ thị, kế hoạch, chương trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Số: 4621 /UBND-NC 29/12/2023 Công văn, V/v thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh
Số 5662-CV/VPTU 25/12/2023 Công văn, V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam
Số: 2565/SGDĐT-VP 01/12/2023 Công văn, V/v triển khai thực hiện Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh
Số: 2383/SGDĐT-VP 13/11/2023 Công văn, V/v triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023
Số: 2209/SGDĐT-VP 26/10/2023 Công văn, V/v đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người
Số: 1799 /SGDĐT-VP 09/09/2023 Công văn, V/v hưởng ứng tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023
Số: 1316/SGDĐT-VP 10/07/2023 Công văn, V/v tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Dân số thế giới năm 2023
Số: 899/SGDĐT-VP 16/05/2023 Công văn, V/v sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Minh tại các đơn vị và trong các sự kiện văn hóa, chính trị
Số: 1344 /UBND-KGVX 11/05/2023 Công văn, V/v sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị và trong các sự kiện văn hóa, chính trị
Số: 712/SGDĐT-VP 19/04/2023 Công văn, V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Trang 1 / 3123»