Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 Thông tư, Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
25/2022/TT-BLĐTBXH 30/11/2022 Thông tư, Thông tư về Quy định chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhận trong lao động
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên