Ngoại khóa kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2023).

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tối ngày 17/11/2023, trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã tổ chức thành công buổi Ngoại khóa tuyên dương điển hình tiên tiến năm 2023, kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2023).