Ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luât về “An toàn giao thông” năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Giúp cho học sinh của Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum hiểu thêm về Luật giao thông đường bộ và tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Nhân dịp tháng An toàn giao thông của quốc gia, Chi đoàn – Liên đội – Ban HĐGDNGLL của nhà trường phối hợp tổ chức buổi Ngoại khóa tuyên truyền, giáo dục pháp luât về “An toàn giao thông” năm học 2022-2023. Nhà trường có mời anh Vũ Duy Hải đến từ Đội Cảnh sát Giao thông thành phố Kon Tum đến dự và tuyên truyền.