sinh hoạt chuyên môn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 8/12/2023, trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum tổ chức sinh hoạt chuyên môn với 03 chuyên đề: “Phòng chống bạo lực học đường”; “Phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em” và “Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường tiểu học” cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.