Tổ chức Ngoại khoá tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sinh hoạt dưới cờ, tổ chức Ngoại khoá tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.