Tổng dọn vệ sinh toàn trường đầu năm học.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 27/8/2023 Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã tiến hành tổng dọn vệ sinh toàn trường đầu năm để đón các em học sinh tựu trường.