Triển khai cuộc thi OLympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quận/huyện.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào Công văn số 05/HD/2022-2023/IOE ngày 22/12/2022 của BTC cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) phối hợp triển khai cuộc thi OLympic Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quận/huyện cho học sinh cấp Tiểu học và THCS năm học 2022-2023. Ngày 11/01/2023, Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã có 146 em học sinh từ các khối 3,4,5 tham gia tích cực và đạt nhiều điểm cao.