Tuyên truyền và tập huấn phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích

Lượt xem:

Đọc bài viết

      Sáng ngày 12/4, Liên đội và Y tế trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã có buổi Tuyên truyền và tập huấn phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích.
      Nội dung tập huấn bao gồm: hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng tránh đuối nước trong đời sống; hướng dẫn học sinh kỹ năng an toàn trong môi trường nước và khi gặp người bị nạn; giới thiệu và thực hành các nội dung phòng tránh tai nạn thương tích trong trường học (đuối nước, thương tích do vật nhọn, động vật cắn,…).