25/2022/TT-BLĐTBXH

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 25/2022/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/11/2022
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Thông tư về Quy định chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhận trong lao động
Xem văn bản Xem Online
Tải về