Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 2799/SGDĐT-TCCB 29/12/2023 Thông báo, V/v tăng cường thực hiện các quy định về pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
Số 28-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị, Chỉ thị của Bộ chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Số 5662-CV/VPTU 25/12/2023 Công văn, V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam
Số 27-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị, Chỉ thị của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số: 2740/SGDĐT-VP 23/12/2023 Thông báo, V/v thực hiện bình chọn 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023
Số: 289/TB-SGDĐT 22/12/2023 Thông báo, Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2024
Số: 46-NQ/TW 20/12/2023 Nghị quyết, Nghị quyết của Bộ chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mói
Số: /SGDĐT-VP 04/12/2023 Thông báo, V/v tuyên truyền Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum
Số: 2565/SGDĐT-VP 01/12/2023 Công văn, V/v triển khai thực hiện Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh về tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh
Số: 02/CĐ-UBND 29/11/2023 Văn bản khác, Công điện về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 2381/KH-TBTT 27/11/2023 Kế hoạch, Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum
Số: 2468/SGDĐT-VP 21/11/2023 Văn bản khác, V/v sử dụng tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần cho học sinh phổ thông
Trang 2 / 8«12345»...Cuối »