Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 828/QĐ-BVHTTDL 04/04/2023 Quyết định, Quyết định về việc ban hành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở (nhóm chức danh Phương pháp viên)
Số: 566 /SGDĐT-VP 29/03/2023 Kế hoạch, V/v phổ biến Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến
Số: 497/SGDĐT-VP 21/03/2023 Thông báo, V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" lần thứ 7, năm 2023
Số: 753/UBND-KGVX 20/03/2023 Thông báo, V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023
Số: 27-HD/BTGTU 01/03/2023 Nghị quyết, Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 16-02-2022 của Tỉnh ủy Khóa XVI về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2005, định hướng đến năm 2030.
337/SGDĐT-VP 27/02/2023 Thông báo, V/v phối hợp rà soát, đăng ký khám sàng lọc chỉ định phẫu thuật và làm dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật vận động trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số: 593/LĐTBXH-BTXH 24/02/2023 Thông báo, V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023
22/KH-SGDĐT 21/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
Số: 236 /SGDĐT-VP 14/02/2023 Thông báo, V/v tăng cường phòng, chống ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy
335/KH-UBND 13/02/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Số: 233/SGDĐT-VP 13/02/2023 Thông báo, V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại học đường
299/KH-UBND 06/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum
Trang 5 / 8« Đầu...«34567»...Cuối »