Số: 1344 /UBND-KGVX

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 1344 /UBND-KGVX
Ngày ban hành 11/05/2023
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị và trong các sự kiện văn hóa, chính trị
Xem văn bản Xem Online
Tải về