Số 74-CTr/TU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 74-CTr/TU
Ngày ban hành 12/01/2024
Loại văn bản Văn bản khác,
Trích yếu CHƯƠNG TRÌNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”
Xem văn bản Xem Online
Tải về