Số: /SGDĐT-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: /SGDĐT-VP
Ngày ban hành 04/12/2023
Loại văn bản Thông báo,
Trích yếu V/v tuyên truyền Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum
Xem văn bản Xem Online
Tải về