Cô Phạm Thị Trung- Giám đốc Sở GD&ĐT về thăm trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 14/9/2023, nhà trường rất vinh dự được đón cô Phạm Thị Trung- Giám đốc Sở GD&ĐT cùng với Chủ tịch Công đoàn ngành và trưởng các phòng ban Sở GD&ĐT về thăm trường, kiểm tra việc tổ chức Dạy – Học, tổ chức các dịch vụ sau giờ học chính khóa và trồng cây lưu niệm cho nhà trường năm học 2023- 2024.