Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 35/2024/NĐ-CP 02/04/2024 Nghị định, Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"
Số: 608/SGDĐT-VP 29/03/2024 Văn bản khác, V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Văn bản số 2303-CV/TBGTU và Văn bản số 2305-CV/TBGTU ngày 25-3-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Số: 2303-CV/BTGTU 25/03/2024 Công văn, V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ chính trị và kế hoạch, Chương trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Số: 955/KH-BCĐ 22/03/2024 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2024
Số: 77-Ctr/TU 15/03/2024 Văn bản khác, Chương trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TƯ, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị về đối mời, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Số: 28/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
Số: 130-KH/TU 01/03/2024 Kế hoạch, Kế hoạch của ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024
Số: 340/SGDĐT-TCCB 28/02/2024 Thông báo, V/v Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Số: 341/SGDĐT-TCCB 28/02/2024 Thông báo, V/v phổ biến Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ
Số: 1 /2024/TT-BNV 24/02/2024 Thông tư, THÔNG TƯ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Số 72-KL/TW 23/02/2024 Văn bản khác, Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/02/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Số: 224/SGDĐT-VP 05/02/2024 Chỉ thị, V/v phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Văn bản số 2203 CV/BTGTU ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Trang 1 / 912345»...Cuối »