Tổ chức tham quan Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) cho học sinh khối 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-THSPNNKT, Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022- 2023 ngày 29/8/2022 về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong năm học, sáng ngày 24/3/2023, Tổ khối 1 đã tổ chức cho học sinh tham quan Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10). Thông qua buổi trải nghiệm, học sinh được biết nơi đóng quân và làm việc của các chú bộ đội, tăng cường kỹ năng sống thông qua các hoạt động trong thực tế, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, biết yêu quê hương, đất nước.

             Nhà trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí bộ đội Trung đoàn 28, Ban đại diện cha mẹ học sinh khối lớp 1, các thầy, cô giáo trong nhà trường đã tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ để buổi tham quan thành công tốt đẹp.
https://youtu.be/mjJ3ssyfb4g