Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 02/CĐ-UBND 29/11/2023 Văn bản khác, Công điện về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 2468/SGDĐT-VP 21/11/2023 Văn bản khác, V/v sử dụng tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần cho học sinh phổ thông