Lê Thị Hồng Liên
 • Lê Thị Hồng Liên
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0386498100
 • lthlien0505.thsp@kontum.eud.vn
 • Nguyễn Văn Mười
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0912346164
 • nvmuoi1202.thsp@kontum.edu.vn
 • Phạm Thị Hồng Thái
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0984324617
 • thaipth@kontum.edu.vn