Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 2381/KH-TBTT 27/11/2023 Kế hoạch, Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum
Số: 3900/KH-BCĐ 06/11/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 2969/KH-UBND 08/09/2023 Kế hoạch, Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
971/KH-STTTT 05/06/2023 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin truyền thông kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Kon Tum, năm 2023
Số: 880 /SGDĐT-VP 12/05/2023 Kế hoạch, V/v triển khai công tác Chuyển đổi số, Đề án 06 và hướng dẫn công dẫnsử dụng chữ ký số công cộng nộp hồ sơ trực tuyến
Số: 566 /SGDĐT-VP 29/03/2023 Kế hoạch, V/v phổ biến Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến
22/KH-SGDĐT 21/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
335/KH-UBND 13/02/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
299/KH-UBND 06/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống bệnh Dại động vật giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum
Số: 04/KH-THSPNNKT 31/01/2023 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023
489/KH-UBND 22/02/2022 Kế hoạch, Phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue năm 2022
Số: 11b/KH-THTHSP NN KT 29/09/2020 Kế hoạch, Thực hiện mục tiêu đổi mới đánh giá công tác giáo dục