Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 140-KH/TU 15/04/2024 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Số 135-KH/TU 25/03/2024 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Số: 955/KH-BCĐ 22/03/2024 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2024
Số: 130-KH/TU 01/03/2024 Kế hoạch, Kế hoạch của ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV - năm 2024
Số: 120-KH/TU 04/01/2024 Kế hoạch, Kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện kết luận số 50-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII
Số: 2381/KH-TBTT 27/11/2023 Kế hoạch, Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum
Số: 3900/KH-BCĐ 06/11/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 2969/KH-UBND 08/09/2023 Kế hoạch, Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
971/KH-STTTT 05/06/2023 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin truyền thông kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Kon Tum, năm 2023
Số: 880 /SGDĐT-VP 12/05/2023 Kế hoạch, V/v triển khai công tác Chuyển đổi số, Đề án 06 và hướng dẫn công dẫnsử dụng chữ ký số công cộng nộp hồ sơ trực tuyến
Số: 566 /SGDĐT-VP 29/03/2023 Kế hoạch, V/v phổ biến Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân hiến
22/KH-SGDĐT 21/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
Trang 1 / 212»