Dạy học tích hợp khối lớp 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/2/2022 trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum tổ chức thành công chuyên đề dạy học tích hợp liên môn Tiếng Việt, Âm nhạc, Mĩ thuật cho học sinh khối lớp 1. Các em học sinh hào hứng tham gia tiết học.