Công tác phòng chống dịch những ngày đến trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22/2/2021 học sinh đi học tập trung trở lại trường.  Nhà trường đã triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.