“Công trình măng non” năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để chào mừng kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Liên Đội Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã xây dựng và hoàn thành “Công trình măng non” năm học 2021-2022