Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ vào kế hoạch số: 15/KH-THSPNNKT ngày 15/9/2022 Về việc tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet- IOE năm học 2022 – 2023 của nhà trường. Tuần qua đã có 204 em học sinh từ các khối 3,4,5 tham gia tích cực và đạt nhiều điểm cao.

Cuô