ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đại hội Liên đội trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã được tổ chức long trọng vào chiều ngày 4/11/2020. Tham dự Đại hội có 39 đội viên xuất sắc, đại diện cho 461 đội viên, Đại hội đã thống nhất cao các chỉ tiêu đề ra và bầu ra 13 đội viên ưu tú vào BCH của Liên đội.

          Một số hình ảnh của Đại hội: