Hội nghị viên chức- Người lao động năm học 2023- 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 23/9/2023, trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã tổ chức thành công Hội nghị viên chức- Người lao động năm học 2023- 2024. Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, Ban thanh tra Nhân dân, công tác thi đua năm học 2022- 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023- 2024; phát động thi đua đợt 1 (1/9/2023- 31/12/2023), kí kết giao ước thi đua giữa chính quyền và CĐCS, trao thưởng cho tập thể và cá nhân xuất sắc. Tập thể CBGVNV đã nhất trí cao các chỉ tiêu và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023- 2024.