Hội thảo và Hoạt động trải nghiệm tăng cường Tiếng Việt cấp tiểu học tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/4/2022, hưởng ứng ngày Sách Việt Nam, trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã phối hợp cùng với các trường bạn trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thảo và Hoạt động trải nghiệm tăng cường Tiếng Việt cấp tiểu học tỉnh Kon Tum với chủ đề “Sách và những câu chuyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum” do Sở GD&ĐT Kon Tum tổ chức.