KẾT QUẢ VINH DANH CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH IOE CẤP QUẬN/HUYỆN

Lượt xem:

Đọc bài viết

👏👏👏CHÚC MỪNG 76 EM HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC BTC VINH DANH TRONG CUỘC THI IOE CẤP QUẬN/HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024, TRONG ĐÓ VINH DANH TOÀN TỈNH CÓ:

KHỐI 3: CÓ 4 GIẢI NHẤT, 7 GIẢI BA VÀ 11 GIẢI KHUYẾN KHÍCH

KHỐI 4: CÓ 3 GIẢI NHẤT, 5 GIẢI NHÌ, 11 GIẢI BA VÀ 6 GIẢI KHUYẾN KHÍCH

KHỐI 5: CÓ 4 GIẢI NHẤT, 8 GIẢI NHÌ, 8 GIẢI BA VÀ 9 GIẢI KHUYẾN KHÍCH.