Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
601/STTTT-TTBCXB 12/04/2023 Thông báo, V/v tuyên truyền kết quả thực hiện chỉ số PCI và PGI của tỉnh Kon Tum
633-SGDĐT/VP 11/04/2023 Thông báo, V/v thực hiện các nội dung liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy và việc sử dụng khai thác dịch vụ trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính
Số: 497/SGDĐT-VP 21/03/2023 Thông báo, V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm "Ngày Công tác xã hội Việt Nam" lần thứ 7, năm 2023
Số: 753/UBND-KGVX 20/03/2023 Thông báo, V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023
337/SGDĐT-VP 27/02/2023 Thông báo, V/v phối hợp rà soát, đăng ký khám sàng lọc chỉ định phẫu thuật và làm dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật vận động trên địa bàn tỉnh năm 2023
Số: 593/LĐTBXH-BTXH 24/02/2023 Thông báo, V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” lần thứ 7 năm 2023
Số: 236 /SGDĐT-VP 14/02/2023 Thông báo, V/v tăng cường phòng, chống ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy
Số: 233/SGDĐT-VP 13/02/2023 Thông báo, V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại học đường
Số: 01/TB-THSPNNKT 03/01/2023 Thông báo, Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023
2328/STTTT-TTBCXB 30/11/2022 Thông báo, V/v tuyên truyền Chợ phiên Dược liệu - Gia súc biên giới huyện Đăk Glei năm 2022.
Số: 2459/SGDĐT-GDTHMN 28/11/2022 Thông báo, V/v triển khai các hoạt động truyền thông Ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12/2022) và báo cáo công tác người khuyết tật năm 2022
Số: 45-KL/TW 17/11/2022 Thông báo, KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA
Trang 2 / 3«123»