Ngoại khoá phòng chống bạo lực học đường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay (05/12/2022) Chi đoàn đã phối hợp với nhà trường và Liên đội tổ chức thành công buổi ngoại khoá phòng chống bạo lực học đường cho học sinh toàn trường.