Phát động dự án “Nghệ nhân nhí”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng nay ngày 1/3/2023 Ban NGLL phát động dự án “Nghệ nhân nhí” trong toàn trường. Trong vai trò các nghệ nhân, các em sẽ học về nghề nặn tò hè và thực hiện các sản phẩm tò he và thổi hồn cho các nhân vật của mình dưới hình thức các video ngắn. Hi vọng dự án được sự đồng hành của quý vị phụ huynh.