Phong trào ” Kế hoạch nhỏ”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” của Đội TNTP phát động. Các em học sinh Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã nuôi và tiến hành khui heo đất để chuẩn bị xây dựng công trình Măng non và tặng quà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.