Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tại Hội Nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023- 2024, Tập thể Chi bộ, đồng chí Bí thư và 02 học sinh trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum vinh dự được Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi tặng Giấy khen Đã có thành tích trong 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề riêng của tỉnh.