Sơ kết học kì I – Năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để động viên, khuyến khích kịp thời các em học sinh, kết hợp trong buổi tổ chức sân chơi ” Kết nối tri thức” nhà trường đã trao thưởng cho những học sinh đạt thành cao về học tập và tham gia các phong trào của học kì I- năm học 2021- 2022.