Tập huấn CNTT và phương pháp dạy học tích hợp

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch giảng dạy nhà trường năm học 2021-2022, giáo viên tích cực trong công tác tập huấn CNTT và xây dựng phương pháp dạy học tích hợp.