Thông báo lịch bốc thăm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum xin thông báo thời gian tổ chức bốc thăm cho học sinh vào lớp 1 năm học 2021- 2022. Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum xin thông báo thời gian tổ chức bốc thăm cho học sinh vào lớp 1 năm học 2021- 2022.