Thông báo về điều chỉnh thời gian tổ chức bốc thăm

Lượt xem:

Đọc bài viết

       Thực hiện theo Công văn số 900/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 31/05/2021 V/v điều chỉnh thời gian tuyển sinh và một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2021-2022
Nay nhà Trường TH THSP Ngụy Như Kon Tum xin thông báo:
1. Thời gian thu nhận hồ sơ: Vẫn thực hiện theo kế hoạch nhà trường đã ban hành (từ ngày 25/05/2021 đến hết ngày 04/06/2021)
2. Thời gian tổ chức bốc thăm: Nhà trường không tổ chức bốc thăm theo kế hoạch đã ban hành ngày 06/06/2021 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh Covid 19. Khi nào tổ chức bốc thăm nhà trường sẽ thông báo cụ thể thời gian đến phụ huynh.
Xin trân trọng cảm ơn!