Thực hiện chương trình “Sách cũ cho năm học mới”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để giúp đỡ học sinh trường bạn trong việc chuẩn bị đồ dùng cho năm học 2021-2022; nhà trường đã thực hiện Chương trình “Sách cũ cho năm học mới”.