Tu sửa cơ sở vật chất đầu hè 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong những ngày đầu của hè 2023, cha mẹ học sinh đã phối hợp cùng nhà trường tu sửa cơ sở vật chất như: sơn sửa các phòng học, hành lang, cầu thang, sửa điện, quạt, cắt tỉa cành cây, chăm sóc bồn hoa cây cảnh trong sân trường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn cho học sinh chuẩn bị đón năm học mới 2023- 2024.